Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie

Photo By Krakenimages

Aktualnie coraz częściej się słyszy o tym jak ogromne rzesze cudzoziemców przybywają do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. Owe zjawisko nie jest wcale nowe w naszym świecie, dlatego też nie można się dziwić, że tak się dzieję. Niemniej jednak w związku z zaistniałą sytuacją należy odpowiednio się przygotować, jeśli my jako pracodawcy próbujemy zatrudniać takie osoby.

Owa dynamika zmian na rynku pracy przyciąga do nas osoby z rożnych stron świata. W efekcie wymusza to aby taki kandydat do pracy posiadł zezwolenie na pracę, które jest wydawane przez odpowiedniego wojewodę.

Warto jednak podkreślić, że od 2015 roku, zgodnie z powstały rozporządzeniem można powierzyć pracę takiej osobie w procedurze uproszczone, czyli nie wymagającej takowego zezwolenia. W przypadku drugiego podejścia, to pracodawca zobowiązany jest do zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.


Zobacz: zatrudnianie cudzoziemców szkolenie


Musi w nim zawszeć dokładne informacje na temat typu stanowiska, rodzaju umowy, czy też wysokości wynagrodzenia, oraz miejsca wykonywania pracy. Następnie gdy już złoży się takie oświadczenie (można to wykonać droga elektroniczną), należy je odebrać z powiatowego urzędu pracy i przekazać danemu cudzoziemcowi.

Ostatnim krokiem jest formalne rozpoczęcie pracy poprzez podpisanie umowy o pracę. Skierowanie na badania, szkolenie BHP oraz zgłoszenie do ZUSu. Choć mogłoby się wydawać, że podane kroki są bardzo proste, to jednak wymagają one poprawnego uzupełniania dokumentów. Chcąc nie popełnić żadnych błędów, jak i jeśli zamierzamy przyjmować znacznie większą ilość cudzoziemców do pracy, warto udać się na specjalistyczne szkolenia, które to przygotują nas do wykonywania takich obowiązków.

Owe szkolenia można wykonywać zarówno stacjonarnie w miejscu danego szkoleniowca, jak i przy pomocy szkolenia online. Ponadto przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć, że po podpisaniu umowy z obcokrajowcem, podobnie jak w przypadku rodaków są oni zobowiązaniowi do uiszczenia składek do ZUS i US za danego pracownika.

strony
Author: Jeron

Dodaj komentarz